De regels staan in de 'Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen'.

We hebben deze regeling samengevat in onderstaande tabel. 

 

 Verzekeraars voor 01-01-2010

Verzekeraars na 01-01-2010

Looptijd van je nieuwe verzekering Meestal 1 jaar Standaard looptijd: 1 jaar
Opzeggen van je verzekering Je moet 1 tot 3 maanden voor de vervaldatum schriftelijk opzeggen

Heb je gekozen voor een looptijd van 1 jaar? Dan is na dit jaar je opzegtermijn maximaal 1 maand

Verlengen van je verzekering Je verzekering wordt weer voor dezelfde periode verlengd

Standaard wordt je verzekering verlengd met 1 jaar

Verlengingsvoorstel -

'Tijdig' voor je verlengdatum ontvang je een verlengingsvoorstel van je verzekeraar

 

Let op met je lopende verzekeringen! 

Je moet nog steeds zelf (schriftelijk) je verzekering opzeggen. 

Een looptijd van langer dan 1 jaar is mogelijk, maar alleen met jouw toestemming. 

Je mag dan pas opzeggen aan het einde van de looptijd die je hebt gekozen.

Je ontvangt van je verzekeraar 'tijdig' een verlengingsvoorstel. 

Wat 'tijdig' is bepaal niet jij maar je verzekeraar.

 

Download hieronder het formulier om uw huidige verzekering op te zeggen

docOpzegging lopende motorrijtuigen verzekering

docOpzegging lopende overige verzekeringen