Wat is een ongeval? Wat is verzekerd?

Een ongeval is doorgaans een ongewenste gebeurtenis die plotseling en onvoorzien optreedt. Een situatie waarbij door een ongeval blijvend letsel ontstaat - of erger - brengt altijd extra kosten met zich mee. En omdat dat nooit gelegen komt, is het verstandig een ongevallenverzekering af te sluiten. 

 

Een ongevallenverzekering keert een zeker geldbedrag uit dat u van te voren heeft afgesproken met uw verzekeraar. Het geldbedrag wordt uitgekeerd als een verzekerde blijvend letsel overhoudt of komt te overlijden door een ongeval. Het afsluiten van een ongevallenverzekering is dus een belangrijke keuze.

 

Bij een ongeval met ernstige gevolgen helpt u uzelf of uw partner financieel een stukje in de juiste richting. Wij hopen oprecht dat u een ongevallenverzekering nooit nodig zult hebben. Maar in het geval u toch in een situatie terechtkomt waarin u of een van de andere verzekerden blijvend letsel oploopt, is het één zorg minder als u in het bezit bent van een ongevallenverzekering.

Bij overlijden van een verzekerde door een ongeval keert de ongevallenverzekering € 15.000,- uit. De uitkering bij blijvende invaliditeit loopt op tot € 30.000,-afhankelijk van het letsel. Bij een ongevallenverzekering wordt onder meer niet uitgekeerd wanneer er sprake is van:

 

  • Alcohol- of drugsgebruik
  • Opzet
  • Goedkeuring van iemand die daar enigszins belang bij heeft
  • Een misdrijf

 

De precieze omschrijving van de dekking en uitsluitingen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden Ongevallenverzekering.